Sąlygos ir taisyklės

Grįžti į pradžią
  1. Pažymėjęs „susipažinau ir sutinku su taisyklėmis“ Klientas pareiškia, kad suprato taisyklėse pateiktas sąlygas ir su jomis sutinka.
  2. Klientas privalo teisingai nurodyti duomenis užsakymų anketoje. Baltijos siunta neatsako nei už neteisingai pasirinktą išvykimo terminą nei už klaidingus Kliento nurodytus kitus duomenis.
  3. Kliento pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. pašto adresas) registruojantis e.anketoje saugomi ir tvarkomi vadovaujantis 2003 m. sausio 21 d. Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu Nr. IX-1296 bei sąlygomis, aprašytomis skyrelyje „Privatumo politika“.
  4. Pasikeitus aplinkybėms, Klientas įsipareigoja pranešti apie pasikeitusius duomenis ar pasikeitusias aplinkybes.
  5. Klientas įsipareigoja išvykimo arba pristatymo dieną sumokėti jam priskirtą mokestį už siuntos/krovinio pervežimą, išskyrus atvejus, kai iš anksto sutariama su Baltijos siunta darbuotoju atsiskaityti kitokiu budu.
  6. Jei Klientas bando pakenkti Baltijos Siunta darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Baltijos Siunta  kompanija turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis teikiamomis paslaugomis.
  7. Baltijos Siunta įsipareigoja siuntą/krovinį  pristatyti nurodytu adresu per savaitę laiko, išskyrus atvejus, kai nurodyti gavėjo duomenys yra neteisingi, ar dėl kitų rimtų priežasčių, apie kurias Klientas bus informuojamas.
  8. Už lengvai lūžtančius ar dūžtančius, trapius ir kitus lengvai pažeidžiamus daiktus įmonė neatsako. Ruošdamasis vežti tokius daiktus, klientas atsakingas už tai, kad jo krovinio įpakavimas atitinka transportavimo mikroautobusu sąlygas.
  9. DRAUDŽIAMA vežti cigaretes, kitus tabako gaminius, alkoholį, narkotines medžiagas, taip pat daiktus, kurių įvežimą ar išvežimą draudžia šalių, kurių teritorijomis važiuojama, teisės aktai.
  10. Nežinojimas nuo atsakobyės neatleidžia.

Keleivių ir siuntinių vežimas patogiais mikroautobusais. Tarptautinis perkraustymas. Krovinių bei automobilių gabenimas